SUPER LK
Zer iruditzen zaizu transferentzia
bat egitea zure etxeko sofatik?
Arantzak eta Kepak azalduko
dizute nola egin.