Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

OINARRIZKO EHORZKETA ASEGURUA

Oinarrizko ehorzketa Asegurua zuri laguntzeko eta edozein egoeratan gidatzeko pentsatua dago, izapideak egiteaz arduratuko diren profesional-talde batekin, xehetasunik txikiena ere zainduz.

OINARRIZKO BERMEAK

  EHORZKETA
 • DecesosHILETA-ZERBITZUA
  Ehorzketa-aseguruaren barneko aseguratu guztiei, hildako aseguratuaren hiletak egiteko beharrezko diren elementu guztiak barne hartuz.
 • TrasladoHILDAKO ASEGURATUAREN LEKUALDATZE OSOA
  Ehorzketa-aseguru honekin, ehorzketa gertatu den lekutik, munduko edozein leku dela ere, gorpua Espainiako lurraldeko hilerri edo errauste-zerbitzura lekualdatzeko kudeaketak eta gastuak bermatzen dira.
 • LAGUNTZA
 • Vida diariaEGUNEROKO BIZITZARAKO LAGUNTZA
  Etxez etxeko laguntza-zerbitzua polizako aseguratuetako baten ehorzketa gertatzen bada, familiari laguntza emateko asmoz. Adibidez, etxeko oinarrizko lanak (garbitasuna, arropa garbitzea, lisatzea, jatekoak prestatzea...) egiteko laguntzaile bat etxera bidaltzea, edo haurrak eskolara eramatea, adinekoak zaintzea, etxeko animaliak zaintzea, etab.
 • Asistencia PsicológicaLAGUNTZA PSIKOLOGIKOA
  EHORZKETA-KASUETAKO egoera latz horretan telefono bidezko arreta psikologikoa bermatzen da. Pertsona baten bizitzaren une gogor horien tratamenduan aditu diren profesional-talde batek osatutako zerbitzua.
 • Servicios jurídicosZERBITZU JURIDIKOEN KUDEAKETA
  Polizan aseguratutako senitartekoren baten ehorzketaren inguruko telefono bidezko legezko aholkularitza. Jaraunspenaren eta prestazio publikoak izapidetzearen inguruko kudeaketak, polizan aseguratutako baten ehorzketa gertatzen denean.
 • Huella digitalAZTARNA DIGITALA EZABATZEA BERRIA
  Hildako asegurudunaren datuak digitalki ezabatzea, kontu pertsonaletan, sare sozialetan, web-orrietan, posta-zerbitzu elektronikoetan edota biltegi digitaletan.
 • AUKERAKO BERMEA
 • Vida diariaESPAINIAKO EGOILIAR DIREN ATZERRITARRENTZAKO LAGUNTZA
  Laguntzak barne hartzen du egoiliar atzerritarra bere herrialdera eramatea, asegurudunak espainiar nazionalitaterik EZ badu edo nazionalitate bikoitza badu, betiere Espainiako egoiliarra bada.

ABANTAILAK ETA ONURAK

 • Laguntza pertsonalizatua gorpua dagoen lekuan (etxean, ospitalean, egoitzan).

 • Zuzeneko arreta hirigune handietan eta txikietan, berriz, telefono bidezko arreta, lekualdatzea egitera joan arte.

 • Prestazioa ondo dagoela ziurtatzeko jarraipena, zerbitzua beilatokira iritsi eta gero.

LABORAL Kutxatik era Expertia Aseguruen eskutik (Preventia Taldea) ehorzketa-aseguru berriarekin zure eta zure etxekoen lasaitasuna bermatzen dizugu.

Seguros Expertia

Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatutako Caja Laboral Bancaseguros SLU banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako asegurua. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna indarrean dagoen legediaren arabera estaliak. Arriskuaren aseguratzailea: EXPERTIA, Seguros de Decesos, S.A. Informazio-oharra

Aholkatuko zaitugu

Posta elektronikoz edo telefonoz
aholkatuko zaitugu:

Aukeratu nola nahi duzun zurekin harremanetan jartzea:

×

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.