Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

Laboral Kutxa Aktibo Hego

EZAUGARRI OROKORRAK

FONDOA KATEGORIA HONETAKOA DA: INBERTSIO FONDOA. ERRENTA FINKOA INTERNAZIONALA
FONDOAREN ETA INBERTITZAILEAREN ARRISKU-PROFILA: 2 (1ETIK 7RA BITARTEKO ESKALAN).
EPEA: FONDO HONEK EZ DU MUGAEGUN-DATA JAINIK.
KUDEAKETA-HELBURUA: GESTIOAN, INDIZE HAUEN ERRENTAGARRITASUNA HARTU DA ERREFERENTZIATZAT: % 60AN BLOOMBERG EUROAGG TREASURY 3-5 YEAR TR + % 20AN BLOOMBERG SERIES-E US GOVT. 3-5 YEAR BOND + % 20AN BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EU.
INBERTSIO-POLITIKA: ONDAREAREN % 0?ETA?% 100?BITARTEAN JASANGARRITASUN-ASMOAK BETETZEN DITUZTEN IKE FINANTZARIOETAN (AKTIBO EGOKIETAN) INBERTITZEN DU, HARMONIZATUAK IZAN EDO EZ (GEHIENEZ % 30 HARMONIZATU GABEKO IKE-ETAN), SOZIETATE GESTOREAREN TALDEKOAK IZAN EDO EZ. JAULKITZAILEAK ETA MERKATUAK ELGEKOAK IZANGO DIRA, BATIK BAT; DENA DEN, ESPOSIZIO OSOAREN % 20, GEHIENEZ, GARATZEKO BIDEAN DAUDEN HERRIALDEETAN INBERTITU AHAL IZANGO DA. ZUZENEKO EDO ZEHARKAKO INBERTSIOAN, ERRENTA FINKOKO JAULKIPENEN KALITATEA ERTAINA (BBB– MAILAKOA EDO HANDIAGOA) IZANGO DA GUTXIENEZ, EDO, HORI BAINO TXIKIAGOA BADA, ESPAINIAKO ERRESUMAREN UNEAN UNEKO RATINGAREN PAREKOA. ESPOSIZIO OSOAREN % 20RAINO KALITATE TXIKIKO (BBB– MAILATIK BEHERAKO) JAULKIPENETAN EDUKI AHAL IZANGO DA. ERRENTA FINKOKO ZORROAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA 0 ETA 10 URTE BITARTEKOA IZANGO DA. DIBISA-ARRISKUAREKIKO ESPOSIZIOA: % 0 ETA % 100 ARTEKOA.¬

ARGIBIDE GEHIAGO LORTZEKO, JO FONDOAREN INFORMAZIO-LIBURUXKARA.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.