Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

Laboral Kutxa Aktibo Eki, F.I.

EZAUGARRI OROKORRAK

FONDOA KATEGORIA HONETAKOA DA: INBERTSIO FONDOA. NAZIOARTEKO ERRENTA FINKO MISTOA.
FONDOAREN ETA INBERTITZAILEAREN ARRISKU-PROFILA: 2 (1ETIK 7RA BITARTEKO ESKALAN).
EPEA: FONDO HONEK EZ DU MUGAEGUN-DATA JAINIK.
KUDEAKETA-HELBURUA: GESTIOAN, INDIZE HAUEN ERRENTAGARRITASUNA HARTU DA ERREFERENTZIATZAT: % 20AN MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX NET TOTAL RETURN (EUROTAN) + % 40AN ICE BOFA 3-5 YEAR EURO GOVERNMENT + % 15EAN ICE BOFA 3-5 YEAR US TREASURY + % 15EAN ICE BOFA CORPORATE + % 10EAN ICE BOFA EURO HIGH YIELD.
INBERTSIO-POLITIKA: ONDAREAREN ?% 0?ETA?% 100?BITARTEAN JASANGARRITASUN-ASMOAK BETETZEN DITUZTEN IKE FINANTZARIOETAN (AKTIBO EGOKIETAN) INBERTITZEN DU, HARMONIZATUAK IZAN EDO EZ (GEHIENEZ % 30 HARMONIZATU GABEKO IKE-ETAN), SOZIETATE GESTOREAREN TALDEKOAK IZAN EDO EZ.
ESPOSIZIO OSOAREN % 30 BAINO GUTXIAGO INBERTITZEN DU EDOZEIN KAPITALIZAZIOTAKO EDO SEKTORETAKO ERRENTA ALDAKORREAN, ZUZENEAN EDO ZEHARKA, ETA GAINERAKOA ERRENTA FINKO PUBLIKOAN ETA/EDO PRIBATUAN (BARNE HARTUTA DIRU-MERKATUKO TRESNA LIKIDO KOTIZATUAK EDO KOTIZATU GABEAK, ETA % 20 GEHIENEZ GORDAILUETAN). JAULKITZAILEAK ETA MERKATUAK ELGAKOAK IZANGO DIRA, BATIK BAT; DENA DEN, ESPOSIZIO OSOAREN % 20, GEHIENEZ, GARATZEKO BIDEAN DAUDEN HERRIALDEETAN INBERTITU AHAL IZANGO DA.
ERRENTA FINKOKO ZORROAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA EZ DAGO AURRETIK ZEHAZTUTA.
DIBISA-ARRISKUAREKIKO ESPOSIZIOA: % 0 ETA % 100 ARTEKOA.

INFORMAZIO GEHIAGO BEHAR IZANEZ GERO, FONDOAREN LIBURUXKA XEHATUA KONTSULTATU.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.