Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

LK Crecimiento

EZAUGARRI OROKORRAK

FONDOA KATEGORIA HONETAKOA DA: ERRENTA ALDAKOR MISTOA EUROTAN.
FONDOAREN ETA INBERTITZAILEAREN ARRISKU-PROFILA: 4 (1ETIK 7RA BITARTEKO ESKALAN)
GESTIO-HELBURUA: GESTIOAREN ERREFERENTZIA HONAKO INDIZE HAUEN ERRENTAGARRITASUNA IZANGO DA: % 60 MSCI EMU NET TOTAL RETURN (MSDEEMUN) INDIZEA ETA GAINERAKO % 40A HONAKO KONBINAZIO HAU: % 25 1-3 URTERAKO BLOOMBERG BARCLAYS SPAIN GOVERNMENT; % 25 3-5 URTERAKO BLOOMBERG BARCLAYS SPAIN GOVERNMENT; % 25 5-7 URTERAKO BLOOMBERG BARCLAYS SPAIN GOVERNMENT; ETA % 25 7-10 URTERAKO BLOOMBERG BARCLAYS SPAIN GOVERNMENT.
INBERTSIO-POLITIKA: FONDOAK ESPOSIZIO OSOAREN % 30 ETA % 70 BITARTEAN ERRENTA ALDAKORREAN INBERTITUKO DU, HAREN KAPITALIZAZIO-MAILA EDOZEIN DELA ERE. ESPOSIZIO OSOAREN GAINERAKO ZATIA EPE LABURRERAKO ERRENTA FINKOKOA IZANGO DA, HORREN BARRUAN SARTUTA DIRU-MERKATUKO TRESNAK, KOTIZATUAK IZAN ALA EZ, LIKIDOAK DIRENAK. % 10ERAINO GORDAILUETARA BIDERATUKO DA. ERRENTA FINKOKO AKTIBOEN JAULKITZAILEAK PUBLIKOAK EDO PRIBATUAK IZAN DAITEZKE, ETA ZORROAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA 1 ETA 5 URTE BITARTEKOA IZANGO DA, HELBURUKO IRAUPENA 2 URTEKOA BADA ERE.
ERRENTA FINKOKO JAULKIPENEK KREDITU-KALITATE ERTAINA IZANGO DUTE GUTXIENEZ (BBB- MAILA EDO HANDIAGOA), EDO ESPAINIAKO ERRESUMAK UNEAN-UNEAN DUENA, HORIEK BAINO TXIKIAGOA BADA.
ELGEKO JAULKIPENAK ETA MERKATUAK AUKERATUKO DIRA.
FONDOAK GEHIENEZ ONDAREAREN %5 INBERTITU AHAL IZANGO DU FINANTZA-IKETAN, BETIERE AKTIBO EGOKIAK BADIRA, HARMONIZATUTA EDO HARMONIZATU GABEKOAK, GESTORAREN TALDEKOAK EZ DIRENAK.
EUROGUNETIK KANPOKO ERAKUNDEEK JAULKITAKO ERRENTA ALDAKORREKO BALOREETAKO INBERTSIOEN ETA DIBISA-ARRISKURAKO ESPOSIZIOAREN ARTEKO BATURA EZ DA % 30ETIK GORAKOA IZANGO.

ARGIBIDE GEHIAGO LORTZEKO, JO FONDOAREN INFORMAZIO-LIBURUXKARA.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.