Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

LK Selek Balance

FONDOA KATEGORIA HONETAKOA DA: INBERTSIO FONDOA. GLOBALA.
FONDOAREN ETA INBERTITZAILEAREN ARRISKU-PROFILA: 3 (1ETIK 7RA BITARTEKO ESKALAN).
EPEA: FONDO HONEK EZ DU MUGAEGUN-DATA JAINIK.
KUDEAKETA-HELBURUA: GESTIOAN, INDIZE HAUEN ERRENTAGARRITASUNA HARTU DA ERREFERENTZIATZAT: % 20AN MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX NET TOTAL RETURN (EUROTAN) + % 35EAN ICE BOFA 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT + % 25EAN ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE + % 5EAN ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE SOVEREIGN + % 15EAN EURO SHORT TERM RATE (ESTR).
INBERTSIO-POLITIKA: ONDAREAREN % 50?ETA?% 100?BITARTEAN JASANGARRITASUN-ASMOAK BETETZEN DITUZTEN IKE FINANTZARIOETAN (AKTIBO EGOKIETAN) INBERTITZEN DU, SOZIETATE GESTOREAREN TALDEKOAK IZAN EDO EZ, ETA % 20RAINO GESTIO ALTERNATIBOKO IKE-ETAN.
ESPOSIZIO OSOAREN % 10 ETA % 50 BITARTEAN (ESKUARKI, % 20) EDOZEIN KAPITALIZAZIOTAKO EDO SEKTORETAKO ERRENTA ALDAKORREAN INBERTITZEN DU, ETA GAINERAKOA ELGAKO JAULKITZAILEEN EDO MERKATUEN ERRENTA FINKO PUBLIKO ETA/EDO PRIBATUAN ETA %25 GEHIENEZ GARATZEKO BIDEAN DAUDEN HERRIALDEETAN.
ERRENTA FINKOKO ZORROAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA: –1 ETA 5 URTE ARTEKOA.
DIBISA-ARRISKUAREKIKO ESPOSIZIOA: % 0 ETA % 100 ARTEKOA..

INFORMAZIO GEHIAGO BEHAR IZANEZ GERO, FONDOAREN LIBURUXKA XEHATUA KONTSULTATU.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.