Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

LK Aktibo Ipar

FONDOA KATEGORIA HONETAKOA DA: INBERTSIO FONDOA. NAZIOARTEKO ERRENTA ALDAKOR MISTOA.
FONDOAREN ETA INBERTITZAILEAREN ARRISKU-PROFILA: 3 (1ETIK 7RA BITARTEKO ESKALAN).
EPEA: FONDO HONEK EZ DU MUGAEGUN-DATA JAINIK.
KUDEAKETA-HELBURUA: GESTIOAN, INDIZE HAUEN ERRENTAGARRITASUNA HARTU DA ERREFERENTZIATZAT: % 50EAN MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX NET TOTAL RETURN (EUROTAN) + % 25EAN BLOOMBERG EUROAGG TREASURY 5-7 YEAR TR + % 10EAN BLOOMBERG SERIES-E US GOVT. 3-5 YEAR BOND + % 10EAN BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EU + % 5EAN BLOOMBERG PAN-EUROPEAN HIGH YIELD TR.
INBERTSIO-POLITIKA: ONDAREAREN ?% 0?ETA?% 100?BITARTEAN JASANGARRITASUN-ASMOAK BETETZEN DITUZTEN IKE FINANTZARIOETAN (AKTIBO EGOKIETAN) INBERTITZEN DU, HARMONIZATUAK IZAN EDO EZ (GEHIENEZ % 30 HARMONIZATU GABEKO IKE-ETAN), SOZIETATE GESTOREAREN TALDEKOAK IZAN EDO EZ.
ESPOSIZIO OSOAREN % 30 ETA % 75 ARTEAN EDOZEIN KAPITALIZAZIOTAKO EDO SEKTORETAKO ERRENTA ALDAKORREAN INBERTITZEN DU ETA GAINERAKOA ERRENTA FINKO PUBLIKOAN ETA/EDO PRIBATUAN. JAULKITZAILEAK ETA MERKATUAK ELGEKOAK IZANGO DIRA, BATIK BAT; DENA DEN, ESPOSIZIO OSOAREN % 20, GEHIENEZ, GARATZEKO BIDEAN DAUDEN HERRIALDEETAN INBERTITU AHAL IZANGO DA.
ERRENTA FINKOKO ZORROAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA EZ DAGO AURRETIK ZEHAZTUTA.
DIBISA-ARRISKUAREKIKO ESPOSIZIOA: % 0 ETA % 100 ARTEKOA.

INFORMAZIO GEHIAGO BEHAR IZANEZ GERO, FONDOAREN LIBURUXKA XEHATUA KONTSULTATU.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.