Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

LK Selek Plus

FONDOA KATEGORIA HONETAKOA DA: INBERTSIO FONDOA. NAZIOARTEKO ERRENTA ALDAKOR MISTOA
FONDOAREN ETA INBERTITZAILEAREN ARRISKU-PROFILA: 3 (1ETIK 7RA BITARTEKO ESKALAN).
EPEA: FONDO HONEK EZ DU MUGAEGUN-DATA JAINIK.
KUDEAKETA-HELBURUA: GESTIOAN, INDIZE HAUEN ERRENTAGARRITASUNA HARTU DA ERREFERENTZIATZAT: % 10EAN MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX NET TOTAL RETURN (EUROTAN) + % 45EAN ICE BOFA 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT + % 25EAN ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE + % 5EAN ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE SOVEREIGN + % 15EAN EURO SHORT TERM RATE (ESTR).
INBERTSIO-POLITIKA: ONDAREAREN % 50 ETA % 100 BITARTEAN JASANGARRITASUN-ASMOAK BETETZEN DITUZTEN IKE FINANTZARIOETAN (AKTIBO EGOKIETAN) INBERTITZEN DU, SOZIETATE GESTOREAREN TALDEKOAK IZAN EDO EZ, ETA % 20ERAINO GESTIO ALTERNATIBOKO IKE-ETAN.
ESPOSIZIO OSOAREN % 20 ETA % 75 BITARTEAN (ESKUARKI, % 30) EDOZEIN KAPITALIZAZIOTAKO EDO SEKTORETAKO ERRENTA ALDAKORREAN INBERTITZEN DU, ETA GAINERAKOA ELGAKO JAULKITZAILEEN EDO MERKATUEN ERRENTA FINKO PUBLIKO ETA/EDO PRIBATUAN ETA % 25 GEHIENEZ GARATZEKO BIDEAN DAUDEN HERRIALDEETAN.
ERRENTA FINKOKO ZORROAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA: –1 ETA 6 URTE ARTEKOA.
DIBISA-ARRISKUAREKIKO ESPOSIZIOA: % 0 ETA % 100 ARTEKOA..

INFORMAZIO GEHIAGO BEHAR IZANEZ GERO, FONDOAREN LIBURUXKA XEHATUA KONTSULTATU.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.