Eguneratu zure sistema edo instalatu segurtasun zertifikatu berria hemendik

LK Selek Extraplus

FONDOA KATEGORIA HONETAKOA DA: INBERTSIO FONDOA. GLOBALA.
FONDOAREN ETA INBERTITZAILEAREN ARRISKU-PROFILA: 3 (1ETIK 7RA BITARTEKO ESKALAN).
EPEA: FONDO HONEK EZ DU MUGAEGUN-DATA JAINIK.
KUDEAKETA-HELBURUA: GESTIOAN, INDIZE HAUEN ERRENTAGARRITASUNA HARTU DA ERREFERENTZIATZAT: % 50EAN MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX NET TOTAL RETURN (EUROTAN) + % 15EAN ICE BOFA 3-5 YEAR EURO GOVERNMENT + % 20AN ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE + % 10EAN ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE SOVEREIGN + % 5EAN EURO SHORT TERM RATE (ESTR).
INBERTSIO-POLITIKA: ONDAREAREN % 50 ETA % 100 BITARTEAN JASANGARRITASUN-ASMOAK BETETZEN DITUZTEN IKE FINANTZARIOETAN (AKTIBO EGOKIETAN) INBERTITZEN DU, SOZIETATE GESTOREAREN TALDEKOAK IZAN EDO EZ, ETA % 30ERAINO GESTIO ALTERNATIBOKO IKE-ETAN.
ESPOSIZIO OSOAREN % 30 ETA % 100 BITARTEAN (ESKUARKI, % 50) EDOZEIN KAPITALIZAZIOTAKO EDO SEKTORETAKO ERRENTA ALDAKORREAN INBERTITZEN DU, ETA GAINERAKOA ELGAKO JAULKITZAILEEN EDO MERKATUEN ERRENTA FINKO PUBLIKO ETA/EDO PRIBATUAN ETA %35 GEHIENEZ GARATZEKO BIDEAN DAUDEN HERRIALDEETAN.
ERRENTA FINKOKO ZORROAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA: –2 ETA 7 URTE ARTEKOA.
DIBISA-ARRISKUAREKIKO ESPOSIZIOA: % 0 ETA % 100 ARTEKOA..

INFORMAZIO GEHIAGO BEHAR IZANEZ GERO, FONDOAREN LIBURUXKA XEHATUA KONTSULTATU.

Zure nabigatzailearen bertsioa ez da bateragarria. Baliteke zenbait ezaugarrik behar bezala ez funtzionatzea. Nabigatzaile modernoago bat erabiltzea gomendatzen da.